Aktualności

1  |  2    

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu”Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C ” w ramach Projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” (2014-04-03)

 więcej

KPPT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu ,,Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w ramach kat.C” w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” (2014-03-20)

 

Zapytanie ofertowe Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Załączniki do zapytania ofertowego:

załącznik do oferty nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik do oferty nr 2 – Aktualny dokument rejestrowy

załącznik do oferty 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik do oferty 4 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

załącznik do oferty 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik do oferty 6- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów osobowo- technicznych

                 

 

 Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia" realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 więcej

„Start szkolenia – meta biznes” -wstępna lista rankingowa (2014-03-18)

Po rozpatrzeniu Wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski, zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa Uczestników, którym przyznano Jednorazową Dotację Inwestycyjną.

Lista rankingowa

Projekt „Start szkolenia- meta biznes” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 więcej

„Start szkolenia meta biznes” (2014-03-12)

  Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią informują, że zakończył się proces oceny formalnej Wniosków (wraz załącznikami) o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w projekcie pn.”Start szkolenia – meta biznes”.

              Wszystkie złożone Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikowały się do kolejnego etapu, jakim jest ocena merytoryczna.  Informacja o wynikach oceny merytorycznej zostanie zamieszczona na stronie internetowej KPPT i PRAZE oraz przesłana drogą mailową do wszystkich Beneficjentów Ostatecznych po zakończeniu prac przez Komisję Oceny Wniosków.

 

 

 

Projekt „Start szkolenia- meta biznes” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 więcej

Zmiany w załącznikach (2014-03-06)

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. informuje wszystkich Uczestników projektu ” Start szkolenia – meta biznes”, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej zostały zmodyfikowane dwa załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: Wzór Karty oceny formalnej oraz Wzór Karty oceny merytorycznej.

Załączniki do pobrania:

 Zał. 12 – Wzór Karty oceny formalnej

Zał. 13 – Wzor Karty oceny merytorycznej

 

 

 

Projekt „Start szkolenia- meta biznes” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 434
Wczoraj: 444
Obecny miesiąc: 878
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 878
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 915