Aktualności

1  |  2    

Rekrutacja do projektu „W nowej roli” (2014-04-23)

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią oraz Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. serdecznie zapraszą rolników oraz ich domowników z powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego do projektu „W nowej roli”.

 

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez wsparcie doradcze, warsztaty oraz szkolenia zawodowe ułatwiające znalezienie pozarolniczego źródła dochodu przez osoby chcące odejść z rolnictwa z terenu powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego i malborskiego do 31.07.2015 r. przez 80 kobiet i 120 mężczyzn.

 

Do projektu zapraszamy:

Rolników lub domowników gospodarstw rolnych zarejestrowanych w KRUS, chcących odejść z rolnictwa i podjąć zatrudnienie lub rozpocząć działalność gospodarczą w sferze nierolniczej.

 

Co zapewnia udział w projekcie?

 

·         Doradztwo zawodowe w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych

·         Warsztaty z przedsiębiorczości

·         Do wyboru jeden z kursów zawodowych:

 

·         Opiekun osób starszych z językiem niemieckim

·         Prawo jazdy kat. B, C, C+E

·         Spawacz

·         Operator koparko-ładowarki

·         Montaż solarów i ich serwis

·         Obsługa biogazowni

·         Florysta/dekorator

·         Kosmetyczka

·         Opiekunka dziecięca

·         Dietetyk

·         Kucharz – gotowanie dietetyczne w agroturystyce

·         Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - naprawdę warto!!!

 

Projekt realizują:

·         Regionalne Biuro Inwestycyjne S.A. – lider projektu- 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3

·         Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią - Terenowe Biuro Projektu: Baldram 9a, 82-500 Kwidzyn, Tel. 662 074 567

·         Elżbieta Kamińska – Terenowe Biuro Projektu: ul Piaskowa 3, 83-110 Tczew

Do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej
  3. Oświadczenie – przetwarzanie danych
  4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 więcej

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu”Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C ” w ramach Projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” (2014-04-03)

 więcej

KPPT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu ,,Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w ramach kat.C” w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” (2014-03-20)

 

Zapytanie ofertowe Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Załączniki do zapytania ofertowego:

załącznik do oferty nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik do oferty nr 2 – Aktualny dokument rejestrowy

załącznik do oferty 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik do oferty 4 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

załącznik do oferty 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik do oferty 6- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów osobowo- technicznych

                 

 

 Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia" realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 więcej

„Start szkolenia – meta biznes” -wstępna lista rankingowa (2014-03-18)

Po rozpatrzeniu Wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski, zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa Uczestników, którym przyznano Jednorazową Dotację Inwestycyjną.

Lista rankingowa

Projekt „Start szkolenia- meta biznes” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 więcej

„Start szkolenia meta biznes” (2014-03-12)

  Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią informują, że zakończył się proces oceny formalnej Wniosków (wraz załącznikami) o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w projekcie pn.”Start szkolenia – meta biznes”.

              Wszystkie złożone Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikowały się do kolejnego etapu, jakim jest ocena merytoryczna.  Informacja o wynikach oceny merytorycznej zostanie zamieszczona na stronie internetowej KPPT i PRAZE oraz przesłana drogą mailową do wszystkich Beneficjentów Ostatecznych po zakończeniu prac przez Komisję Oceny Wniosków.

 

 

 

Projekt „Start szkolenia- meta biznes” realizowany w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 58
Wczoraj: 1162
Obecny miesiąc: 4146
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 4146
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 4183