Archiwum

1  |  2  |  3  |  4  |  5    

„OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE SZANSĄ DLA POWIŚLA” (2020-02-03)


Projekt pn. „Oszczędność energii w budownictwie szansą dla Powiśla” otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania działań proekologicznych; czego bodźcem ma być przede wszystkim unaocznienie na podstawie przeprowadzonych badań wagi problemu, jakim jest brak energooszczędności spowodowany złą izolacją i technologią wykonania budynków, powodującą utratę ciepła.

Realizacja projektu:

Okres realizacji projektu: 10.10.2018 r. – 31.03.2021 r.

Obszar realizacji projektu: Projekt będzie realizowany na terenie woj. pomorskiego. Obejmie swoim zasięgiem teren powiatu kwidzyńskiego – 5 gmin tj. gmina Sadlinki, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Gardeja, gmina Prabuty, skąd pochodzić będą uczestnicy projektu.

Najważniejsze zadania projektu:

Przeprowadzenie 10 szkoleń pn. „Zastosowanie termowizji w budownictwie” w ramach, których przewidziano po 2 szkolenia na terenie każdej z 5 gmin objętych realizacją projektu.

Ilość szkoleń: 10

Ilość godzin szkoleń: 50

Ilość godzin /1 szkolenie: 5

Program szkolenia obejmuje:

·         podstawy teoretyczne i zasada działania kamery termowizyjnej,

·         budowa, rodzaje i wybór kamery termowizyjnej,

·         podstawowe zasady wykonywania pomiarów termowizyjnych,

·         przykłady zastosowania termowizji w diagnostyce budynków / analiza skorupy budynku,

·         kontrola przyziemia i izolacji fundamentów,

·         lokalizacja mostków cieplnych i nieszczelności,

·         termoizolacyjność i szczelność okien,

·         wykrywanie zawilgoceń,

·         diagnostyka systemów rurowych,

·         zastosowanie termowizji w różnych dziedzinach życia.

 

Przeprowadzenie 50 warsztatów praktycznych z zakresu wykorzystania kamery termowizyjnej w budownictwie w ramach, których zaplanowano badania termowizyjne w terenie (na terenie posiadłości mieszkańców powiatu kwidzyńskiego).

Ilość warsztatów: 50

Ilość godzin warsztatów: 200

Ilość godzin /1 warsztat: 4

Badanie termowizyjne budynku przeprowadzane z zewnątrz oraz od wewnątrz budynku, pokazujące miejsca zawilgoceń, miejsca przedmuchów powietrza z zewnątrz, lokalizację mostków i anomalii termicznych, jakość izolacji oraz szczelność stolarki okiennej i drzwiowej.

Realizacja szkoleń oraz warsztatów dla mieszkańców odbywa się na obszarze działania PLGD.

Nabór uczestników na szkolenia oraz warsztaty w formule otwartej.

Planowane efekty realizacji operacji:

-       zaangażowanie mieszkańców regionu w działania chroniące środowisko, np. zmianę ogrzewania na proekologiczne, obniżenie zużycia energii w ogrzewnictwie,

-        poprawa jakości środowiska naturalnego, głównie powietrza,

-        podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa nt. oszczędzania energetycznego,

-        poszerzenie wiedzy przedstawicieli samorządów i firm z branży budowlanej w zakresie zastosowania i obsługi kamery termowizyjnej

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

 

 więcej

Projekt "Montaż mikroinstalacji OZE..." - umowa użyczenia dla mieszkańców - Aktualizacja 22.05.2019 r. (2019-05-15)

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany wzór umowy użyczenia dla Uczestników Projektu "Montaż mikroinstalacji OZE na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja".

  Umowa użyczenia (wzór)

Załącznik - kolektory słoneczne 

Załącznik - kotły na biomasę 

Załącznik - pompy ciepła 

Załącznik - panele fotowoltaiczne 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 więcej

Projekt "Montaż mikroinstalacji OZE..." - spotkania informacyjne w Gminach (2019-05-15)

Zapraszamy mieszkańców gmin biorących udział w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji OZE na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja" na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

Gmina Kwidzyn -  20 maja 2019 r., miejsce spotkania: Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, godzina 16:00, sala C 1.02

Gmina Sadlinki - 21 maja 2019 r., miejsce spotkania: Hala sportowa przy Zespole Szkół w Sadlinkach, godzina 16:00 

Gmina Gardeja - 22 maja 2019 r., miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Gardei, godzina 16:00 

Gmina Ryjewo - 24 maja 2019 r., miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, godzina 16:00 

 

 

 więcej

Bezpłatne szkolenia dla NGO oraz mieszkańców Gmin Powiatu Kwidzyńskiego (2019-04-03)

 więcej

Bezpłatne szkolenia dla NGO oraz mieszkańców Gmin Powiatu Kwidzyńskiego (2019-04-03)

 więcej

Statystyki strony:

Dzisiaj: 152
Wczoraj: 226
Obecny miesiąc: 2811
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 18467
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 39050