Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE) - Krajowe Dni Informacyjne 2011

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia – Europa” organizuje cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.

Program „Inteligentna Energia – Europa” jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

  • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,

  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,

  • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

  • warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,

  • zasad finansowania,

  • zasad wypełniania wniosków,

jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Pierwszy z Dni Informacyjnych odbędzie się 15 lutego 2011 roku w Warszawie, o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Bibioteki m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28.

Program spotkania

Gościem specjalnym spotkania w Warszawie będzie pani Vassilia Argyraki z Agencji Zarządzającej Programem CIP w Brukseli (EACI).
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 10 lutego 2011 roku faksem na numer: (022) 825 78 74 lub elektronicznie na adres e-mail: kpkiee@kape.gov.pl Udział w seminarium jest bezpłatny.

Jednocześnie wszystkich tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu w Warszawie zapraszamy serdecznie w imieniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii na pozostałe dni informacyjne, które odbędą się:

  • 17 lutego w Gdańsku - Program spotkania, karta zgłoszeniowa - zgłoszenia do dnia 11 lutego 2011r.

  • 28 lutego w Krakowie

  • w Zielonej Górze (data w trakcie ustalania)

2011-02-08

Statystyki strony:

Dzisiaj: 133
Wczoraj: 226
Obecny miesiąc: 2792
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 18448
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 39031