O PRAZE

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią rozpoczęła swoją działalność w marcu 2010 roku i zamierza stać się wiodącym podmiotem zajmującym się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii na terenie powiatu Kwidzyńskiego. Sukcesem Powiatu jest to, że powstała przy wsparciu Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Konkurencyjności Komisji Europejskiej, która wskazuje, że Agencje Energetyczne mają szczególną rolę w przewodzeniu rewolucji energetycznej w Europie poprzez wprowadzenie i upowszechnianie tych zagadnień na poziomie lokalnym i regionalnym.


Główne zadania PRAZE wynikające z tego projektu to promocja efektywnego i racjonalnego zużycia energii, polepszanie efektywności energetycznej, promowanie odnawialnych źródeł energii i ich użytkowania, kompleksowej promocji rozwiązań wydajnych energetycznie w oparciu o korzystne warunki stworzone przez Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny. Celem tych wszystkich działań jest realizacja dyrektyw unijnych określających docelowe wskaźniki w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju.


Działania PRAZE

 • Promowanie i popularyzacja informacji o alternatywnych i odnawialnych źródłach energii

 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zastosowań alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

 • Działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa energetycznego kraju

 • Współpraca z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami edukacyjnymi w zakresie energetyki

 • Działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii

 • Niesienie wszechstronnej pomocy, wsparcia merytorycznego i informacyjnego samorządom, małym i średnim przedsiębiorcom, przedstawicielom mediów i instytucji naukowych zajmujących się przedmiotem działań Stowarzyszenia

 • Udzielanie wsparcia instytucjom naukowym w zdobywaniu kompendium informacji o alternatywnych i odnawialnych źródłach energii

 • Przygotowywanie projektów oraz współudział w wybranych projektach i ich kompleksowe nagłaśnianie w mediach

 • Wspomaganie projektów promujących proekologiczne sposoby pozyskiwania i dystrybucji energii

 • Działalność w dziedzinie ekologii i rolnictwa poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi

 • Działalność w zakresie ochrony środowiska


Budżet Agencji

 • Całkowity koszt projektu 333 333 €

 • Dotacja Komisji Europejskiej w wysokości 250 000 € (75% kosztów kwalifikowanych) z programu Inteligentna Energia dla Europy

 • Dotacja z budżetów Powiatów Kwidzyńskiego, Malborskiego, Sztumskiego i Iławskiego w wysokości ok. 83 333 € (25 % kosztów kwalifikowanych).


Obszar działania Agencji

 

Obszar działania PRAZE

Statystyki strony:

Dzisiaj: 200
Wczoraj: 226
Obecny miesiąc: 2859
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 18515
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 39098