Biopaliwa

Biopaliwa ciekłe

Biopaliwa - określenia tego używa się do wszystkich paliw produkowanych z biomasy (głównie z rzepaku, pszenicy, buraka cukrowego lub z odpadów organicznych). W tej części omówiono po krótce biopaliwa ciekłe stosowane w transporcie drogowym.

  Wyróżniamy trzy główne biopaliwa:

  • Biodiesel - jest to ester metylu, produkowany z olejów roślinnych (głównie rzepakowegi i słonecznikowego) lub ze zużytego oleju spożywczego. Paliwo to jest zbliżone do oleju napędowego stosowanego w silnikach diesla, może być stosowane w postaci mieszanki z olejem napędowym.
  • Bioetanol - otrzymujemy go w procesie fermentacji cukrów pozyskanych z buraka cukrowego (do celu fermentacji używa się drożdży); lub z pszenicy (gdzie są wykorzystywane enzymy amylazy aby przetworzyć skrobię w cukier, który dopiero wtedy jest poddany fermentacji). Może być sytosowany jako domieszka do benzyny.
  • Biometan - to produkt beztlenowego rozkładu odpadów organicznych. W procesie  tym otrzymujemy gaz, który musi zostać oczyszczony (podczas oczyszczania usuwa się  dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia), tak aby otrzymany gaz w 95% składał się z metanu. Może być on stosowany w pojazdach z instalacją do zasilania na gaz ziemny.

Poniższy schemat przedstawia proces produkcji biodiesla:

 

http://jaron.salon24.pl

Bardzo ważnym aspektem, przemawiającym za stosowaniem biopaliw jest fakt, że emisja do atmosfery gazów cieplarnianych w cyklu życia jest niższa dla biopaliw, niż dla tradycyjnych źródeł energii - paliw kopalnych. Ponadto biopaliwa mogą być produkowane  lokalnie, więc nie ponosi występują dodatkowe koszty i zanieczyszczenia związane z transportem. Ponadto biopaliwa pozwalają na urozmaicenie rolnictwa oraz rynku rolnego. Następnie przyczyniają się do zmniejszenia ilości spalin, co w konsekwencji poprawia jakość powietrza.

Statystyki strony:

Dzisiaj: 202
Wczoraj: 226
Obecny miesiąc: 2861
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 18517
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 39100