O projekcie


Dnia 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło oficjalne podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią podpisała umowę na realizację Projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”, łączna wartość projektu to 9 826 441,10 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła). Głównym celem inwestycji jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza, jak również warunków życia mieszkańców. Łączna ilość instalacji to 562 szt., w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 211 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie prawie 3 MW. Projekt będzie realizowany od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Kontakt do osób zajmujących się projektem:
 
Aleksandra Tuptyńska - Kierownik Projektu, tel. 55 619 31 51 wew. 1200,
e-mail: a.tuptynska@praze.pl
 
Justyna Piasecka - Asystent Projektu, tel. 55 619 31 51 wew. 1200, 
e-mail: praze@praze.pl

 
Adres biura projektu:
 
Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią
Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
parter, pok. D 1.12 (Budynek Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego)
 
Biuro czynne w godzinach 7:30 - 15:30  
 

 

   
 
 
 
 
 
  
 
  

Statystyki strony:

Dzisiaj: 122
Wczoraj: 226
Obecny miesiąc: 2781
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 18437
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 39020