Skuteczne i profesjonalne NGO na terenie PLGD

Projekt SKUTECZNE I PROFESJONALNE NGO NA TERENIE PLGD otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt " Skuteczne i profesjonalne NGO na terenie PLGD" mający na celu rozwój oraz wzmocnienie instytucji i kapitału społecznego na obszarze PLGD.  Zadaniem projektu jest wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD

Przeprowadzimy kompleksowe warsztaty Skuteczne NGO”.

Poprzez udział w projekcie i dedykowane wsparcie, zostaną wzmocnione organizacje działające już na terenie objętym projektem. Pośrednio realizacja projektu wpłynie również na innych mieszkańców, poprzez rozwój organizacji w tym m.in. realizację nowych założeń i pomysłów.

Realizacja projektu:

Okres realizacji projektu: 01.03.2019- 30.11.2019

Projekt będzie realizowany na terenie woj. pomorskiego. Obejmie swoim zasięgiem teren  powiatu kwidzyńskiego – 5 gmin tj. gmina Sadlinki, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Gardeja, gmina Prabuty, skąd pochodzić będą uczestnicy projektu.

Projekt skierowany jest do:

  • Grupą docelową będą organizacje pozarządowe (min. 10)
  • mieszkańcy i członkowie grup nieformalnych (min.75 os.) działających lub zamieszkujących na obszarze LSR.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA PROJEKTU

Warsztaty „Skuteczne NGO” w ramach, którego przewidziano warsztaty dla organizacji pozarządowych i  warsztat dla mieszkańców z zakresu:

1.      Zakładanie organizacji w praktyce- warsztat dla mieszkańców.

2.      Planowanie działań w organizacji, wytyczanie celów i sposobów ich realizacji

3.      Struktura zarządzania w organizacji (struktura w aspekcie prawnym i organizacyjnym, procedury kontroli i nadzoru) 

4.      Wewnętrzne zasady i reguły angażowania ludzi do współpracy.

5.      Komunikacja w organizacji.

 

·         W ramach wsparcia zaplanowano po 4 warsztaty w każdej gminie. Wnioskodawca zakłada, że min. 10 NGO weźmie udział we wszystkich modułach warsztatowych

·         Warsztaty dla mieszkańców- każdy warsztat realizowany będzie na terenie działania PLGD.

·         Warsztaty organizowane będą w weekendy w odstępach 1 x m-c/ gmina, w godzinach od 8:00- 16:00 (5 warsztatów x 5 gmin, 8h/warsztat)

·         Nabór uczestników będzie miał formułę otwartą.

         Do pobrania:

 Regulamin

 Deklaracja

  Zapytania ofertowe w ramach projektu:

 Zapytanie ofertowe - szkolenia  (Data publikacji 2019-02-27)

 Zapytanie ofertowe - catering   (Data publikacji 2019-02-28)

 Zapytanie ofertowe- promocja (Data publikacji 2019-03-01) 

 

Operacja mająca na celu : Wsparcie procesu animacji i aktywizacji społecznej obszaru Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez organizację warsztatów z zakresu standardów formalno-organizacyjnych w zakresie zarządzania NGO oraz warsztatów z zakresu zakładania NGO współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     Przewidywane wyniki operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD” 


 

Statystyki strony:

Dzisiaj: 61
Wczoraj: 122
Obecny miesiąc: 2369
Poprzedni miesiąc: 9072
Obecny rok: 11803
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 32386